Май сарин 17-д сѳ 1 часас авн майин 18-д асхн 20.00 час күртл Элстд усн уга болх гиҗ хотл балһсна администрацин барин цергллт зәӊглҗәнә. «Элиставодоканал» МУП зуни кемд усар тетклһнә объектсиг белдхин тѳлә эн керг-үүлдвр давулҗана гиҗ тер зәӊгд келгдҗәнә.

Тер мет май сарин 14-с авн 18 күртл «Энергосервис» АО профилактическ керг-үүлдвр давулхар зуралҗахас иштә Элст балһсна 6-ч микрорайона 1,7,8,9,11,12,23,24,25,26 б,27, 54 тойгудта гермүдт, «Элст» гидг лавкд, 20-ч тойгта дундын школд, 7-ч микрорайона  1-ч тойгта герин 1-9 корпусмудт, 2-ч тойгта герин 1-5 корпусмудт, 3-ч тойгта герин 1-4 корпусмудт, 31-ч тойгта бичкдүдин садт, 4-ч микрорайона 18-ч болн 20-ч гермүдт, 5-ч микрорайона 6,7,8-ч тойгудта гермүдт халун усн уга болх.