Эндр Нижний Новгород балһснд көдлмшин кергәр одсн Владимир Путин ирх җилд март сард Әрәсән Президентин суӊһврт орлцхин тускар зәӊглв.

«Әрәсән Федерацин Президентин суӊһврт би орлцхв»,- гиҗ орн-нутгин толһач Горьковск автомобильн заводын ветеранмудла болн көдләчнрлә болсн харһлтд келв.

Владимир Путина болзг 2018 җилин май сарин 7-д төгсҗәнә.

Зургнь: kremlin.ru